Sosyal Hizmet Uygulama Sınıfı

Sosyal hizmet; sosyal değişme ve kalkınmayı, sosyal içermeyi, insanların güçlendirilmesi ve özgürleşmesini hedefleyen uygulama temelli bir meslek ve akademik bir disiplindir. Bu bakış açısına sahip olan sosyal hizmet disiplinin eğitim müfredatında teorik eğitimin yanı sıra uygulama temelli bir eğitim sürecinin de olması oldukça önemlidir. Uygulamaya dayalı derslerle öğrencileri birey ve gruplara yönelik sosyal hizmet müdahalesi yapmaya hazırlayan bir laboratuvar olma özelliğindeki sosyal hizmet uygulama sınıfı; uygulamalı derslerde birey ve grup çalışması, oyunla iletişim, yaratıcı drama ve benzeri yöntemlerle öğrencilere süpervizyon eşliğinde temel iletişim ve müdahale becerileri kazandırmayı amaçlar. Sosyal hizmet uygulama sınıfının temel işlevi öğrencilerin mesleğe başlamadan önce sosyal hizmet eğitiminin bilgi ve değer temellerini beceri temeline yansıtabilecekleri uygulamalar ile deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Sosyal hizmet beceri temelini artırmaya yönelik klinik odaklı derslerde kullanılan sosyal hizmet uygulama sınıfında öğrencilerin uygulama pratiği kazanmaları hedeflenmektedir.

İdari Kadro

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ahmet İLVAN

[email protected]

444 1 428 - 56102

Dekan

Prof. Dr. Ayşegül KAPTANOĞLU

[email protected]

444 1 428 - 28010

Akademik Kadro

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi MELEK İPEK

[email protected]

444 1 428 - 26201

Dr. Öğr. Üyesi

Mustafa Poyraz KOLLUOĞLU

[email protected]

444 1 428 - -

Dr. Öğr. Üyesi

Hacer Duygu BÖLÜKBAŞI

[email protected]

444 1 428 - -

Dr. Öğr. Üyesi

Navıdreza HOSSEINZADEH ASL

[email protected]

444 1 428 - -

Araştırma Görevlisi

İsmail KURUHALİL

[email protected]

444 1 428 - -

Araştırma Görevlisi

Ömer AVCI

[email protected]

444 1 428 - -

Rezervasyon Takvimi
kullanim

Makale Başlığı

02.02.2020 Detaylar

*

LaboratuvarCihaz AdıTest Adı/Tedavi Parametreleri/Yapılan Uygulamalar
İstanbul Aydin Üniversitesi Halit Aydın Kampüsü No:38 , Sefaköy–Küçükçekmece, Istanbul, 34295 Tel: 444 1 428

Bizi Takip Edin